Image laptop guarantee.

Příslib
ochrany proti virům

Příslib ochrany proti virům je služba odstraňování virů poskytovaná experty z týmu Nortonu.

Pokud se jim viry z vašeho zařízení odstranit nepodaří, budete mít nárok na vrácení peněz, a to i v případě, že na žádnou jinou refundaci nárok nemáte. Na službu se vztahují následující pravidla a podmínky:

 
  • Pokud chcete službu odstraňování virů využít, musíte mít aktivní automaticky obnovované předplatné na zabezpečení zařízení s ochranou před viry.
  • Pokud se nám nepodaří virus odstranit, vrácená částka se bude odvíjet od ceny, jakou jste za aktuální předplatné Nortonu zaplatili. Z vracené částky se odečtou případné slevy a už vrácené peníze a částka se sníží taky o příslušné daně (kromě zemí, kde se vracejí i daně).
  • Příslib ochrany proti virům se vztahuje jen na počítače s Windows, Macy a Android a iOS zařízení. Nevztahuje se na IoT zařízení (Internet of Things, internet věcí).
  • Pokud jste si předplatné koupili u třetí strany, možná bude potřeba poskytnout doklad o nákupu.
  • Vrácení peněz SE NEVZTAHUJE na škody, které následkem virů vzniknou. Za ty žádnou odpovědnost neneseme.
  • Dostupnost a rozsah služby Příslib ochrany proti virům můžou být omezené nebo upravené podle platných zákonů a předpisů země, kde se má odstranění virů provést.