SkipToMainContent

Příslib ochrany proti virům

Příslib ochrany proti virům zahrnuje službu odstraňování virů poskytovanou expertem z týmu Norton a může být součástí opravňujících  přihlášení k odběru. Kvalifikující přihlášení k odběru  zahrnují:

 • nejnovější tarify: Norton 360 a Norton 360 s tarifem LifeLock,  Norton AntiVirus Plus;
 • některé další tarify  : tarify Norton Security , Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus (original),  Norton 360 (original) a Norton 360 Multi-Device (original). 


Pokud expert z týmu Norton  nedokáže odstranit virus z vašeho zařízení  , můžete mít nárok na vrácení peněz. 
Platí následující smluvní podmínky:

 • Musíte mít kvalifikující automaticky se obnovující přihlášení k odběru;
 • Vrácení peněz bude provedeno na základě skutečné ceny zaplacené za aktuální období opravňujícího přihlášení k odběru. Pokud máte sadu produktů (opravňující přihlášení k odběru od společnosti NortonLifeLock zakoupené společně s další nabídkou společnosti NortonLifeLock nebo nabídkou třetí strany), vrácení peněz bude omezeno na výrobcem doporučenou maloobchodní cenu vašeho opravňujícího přihlášení k odběru za aktuální období a nepřekročí celkovou cenu zaplacenou za sadu.               Z ceny budou odečteny slevy a přijaté vratky a částka bude snížena o přepravné, manipulační poplatek a příslušné daně kromě zemí, kde je vratné i přepravné, manipulační poplatek a daně;
 • Norton Core Security Plus: 
  • Byl-li Příslib ochrany proti virům součástí jednoletého přihlášení k odběru Norton Core Security Plus zdarma při nákupu Norton Core, nemáte nárok na vrácení peněz;
  • Pokud jste si skoupili kvalifikující přihlášení k odběru a právě probíhající období bylo přidáno k přihlášení k odběru Norton Core Security Plus zdarma jako součást nabídky aktualizace, vrácení peněz se bude odvíjet od skutečně zaplacené částky za poslední období původního kvalifikujícího přihlášení k odběru. 
 • Příslib ochrany proti virům a s ním související žádosti o vrácení peněz se vztahují jenom na zařízení PC, Mac, Android a/nebo iOS a nevztahují se na zařízení IoT (Internet of Things, internet věcí) jako například televize, fotoaparáty, termostaty, lednice a dětské chůvičky.
 • Pokud bylo kvalifikující přihlášení k odběru   zakoupeno od třetí strany, může být od vás požadován doklad o nákupu;
 • Společnost NortonLifeLock nenese odpovědnost a vrácení peněz SE NEVZTAHUJE na jakékoliv poškození vzniklé v důsledku virů;
 • Dostupnost a rozsah služby Příslib ochrany proti virům mohou být omezeny nebo upraveny v závislosti na platných zákonech a předpisech země, v níž má být služba odstraňování virů prováděna.

Smlouva o licenci a službách
Přihlaste se k odběru automaticky obnovujícího přihlášení k odběru
Uplatněte si Příslib ochrany proti virům Norton