Image laptop guarantee.

Příslib
ochrany proti virům

Služba Příslib ochrany proti virům je služba odstraňování virů, kterou poskytují experti z týmu Norton.

Pokud se jim z vašeho zařízení viry odstranit nepodaří, budete mít nárok na vrácení peněz, a to i v případě, že na jakékoli jiné vrácení peněz nemáte nárok. Na službu se vztahují tyto pravidla a podmínky:

 
  • Pokud chcete službu odstraňování virů využít, musíte mít aktivní přihlášení k odběru s automatickým obnovením zabezpečení zařízení s ochranou před viry.
  • Nepodaří-li se nám virus odstranit, vrácená částka se bude odvíjet od skutečné částky zaplacené za aktuální období přihlášení k odběru. Pokud máte  přihlášení k odběru od společnosti NortonLifeLock zakoupené společně s další nabídkou společnosti NortonLifeLock nebo nabídkou třetí strany, bude vrácení peněz omezeno pouze na cenu vašeho přihlášení k odběru za aktuální období a nepřekročí celkovou zaplacenou částku. Z ceny budou odečteny slevy a přijaté vratky a částka bude snížena o příslušné daně (kromě zemí, kde jsou vratné i daně).
  • Pokud jste si v rámci naší maloobchodní sítě zakoupili přihlášení k odběru na dobu určitou a získali jste službu Příslib ochrany proti virům aktivací obnovení přihlášení k odběru, pak v případě, že automatické obnovení přihlášení k odběru během prvního roku zrušíte, přijdete ihned o veškeré výhody služby Příslib ochrany proti virům. Toto ustanovení platí ve všech zemích kromě Japonska.
  • Příslib ochrany proti virům se vztahuje pouze na zařízení PC, Mac, Android a/nebo iOS a nevztahuje se na zařízení IoT (Internet of Things, internet věcí) jako například televize, fotoaparáty, termostaty, lednice a dětské chůvičky.
  • Pokud jste si přihlášení k odběru zakoupili od třetí strany, může být od vás požadován doklad o nákupu.
  • Vrácení peněz SE NEVZTAHUJE na jakékoli poškození vzniklé v důsledku virů, za které neneseme žádnou odpovědnost.
  • Dostupnost a rozsah služby Příslib ochrany proti virům mohou být omezeny nebo upraveny v závislosti na platných zákonech a předpisech země, v níž má být služba odstraňování virů prováděna.