SkipToMainContent

Kybernetické hrozby se vyvíjejí.
Naše ochrana také.

Norton 360. Komplexní ochrana se zabezpečením zařízení včetně antiviru plus síť VPN, správce hesel, a nejen to. Vše v jediném řešení.


Síť VPN není v jazyce CZ k dispozici. Je k dispozici pouze v angličtině.

Norton by Symantec je nyní Norton LifeLock. Ochrana LifeLock™ proti krádeži identity není k dispozici ve všech zemích.

Copyright © 2020 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec, logo Symantec, logo Checkmark, Norton, Norton by Symantec, LifeLock a logo LockMan jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích smluvních partnerů v USA a dalších zemích. Firefox je ochranná známka organizace Mozilla Foundation. Android, Google Chrome, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google, LLC. Mac, iPhone, iPad, Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. Microsoft a logo Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Piktogram Android robot je reprodukcí nebo úpravou díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán v souladu s podmínkami popsanými v licenci Creative Commons 3.0 Attribution. Ostatní názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.