Licenční smlouva s koncovým uživatelem produktu Norton a smlouva o užívání služeb

Příslib ochrany proti virům Norton

Příslib ochrany proti virům zahrnuje službu odstraňování virů poskytovanou expertem z týmu Norton a může být součástí následujících opravňujících přihlášeních k odběru: tarify Norton 360 (včetně služby LifeLock), aplikace Norton Security (Standard, Deluxe, Premium), Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus, Norton 360 a Norton 360 Multi-Device. Ve výjimečných případech, kdy se nám nepodaří odstranit vir z počítače PC, Mac nebo ze zařízení se systémem Android či iOS, můžete mít nárok na vrácení peněz za přihlášení k odběru. Chcete-li uplatnit nárok na vrácení peněz, platí následující podmínky:


a. Pokud nemáte přihlášení k odběru produktu Norton Small Business, je nutné zakoupit, obnovit nebo upgradovat opravňující přihlášení k odběru přímo na webu Norton.com, případně u společnosti Symantec aktivovat automatické obnovení opravňujícího přihlášení k odběru.

b. Vrácení peněz bude provedeno na základě skutečné ceny zaplacené za aktuální období opravňujícího přihlášení k odběru. Pokud jste zakoupili sadu (opravňující přihlášení k odběru zakoupené společně s další opravňující nabídkou), vrácení peněz bude omezeno na výrobcem doporučenou maloobchodní cenu vašeho opravňujícího přihlášení k odběru za aktuální období a nepřekročí celkovou zaplacenou cenu. Jestliže zakoupený produkt obsahuje opravňující přihlášení k odběru a produkt jiné značky než Norton, vrácení peněz bude omezeno na výrobcem doporučenou maloobchodní cenu pouze vašeho opravňujícího přihlášení k odběru za aktuální období a nepřekročí celkovou zaplacenou cenu.

c. Pokud jste produkt zakoupili od prodejce, je nutný doklad o koupi.

d. Společnost Symantec nenese odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené viry a na tyto ztráty nebo škody se náhrada NEVZTAHUJE.

e. Dostupnost a rozsah služby Příslib ochrany proti virům mohou být omezeny nebo upraveny v závislosti na platných zákonech a předpisech země, v níž má být služba odstraňování virů prováděna.

Všechny podrobnosti najdete na adrese www.norton.com/guarantee, kde můžete získat přístup k podmínkám služby Příslib ochrany proti virům Norton pro vaši oblast.

Úplné znění podmínek služby Příslib ochrany proti virům

Licenční smlouvy s koncovým uživatelem produktu Norton

Registrace ke službě automatického obnovení

Využití služby Příslib ochrany proti virům Norton