Licenční smlouva s koncovým uživatelem produktu Norton a smlouva o užívání služeb

Norton Virus Protection Promise

Služba Virus Protection Promise zahrnuje službu odstranění virů poskytovanou odborníkem z týmu Norton. Ve výjimečných případech, kdy se nám nepodaří odstranit vir ze zařízení, můžete požadovat vrácení peněz za přihlášení k odběru Norton nebo sadu Norton. Chcete-li uplatnit nárok na vrácení peněz, platí následující podmínky:

a. Je nutné zakoupit, obnovit nebo upgradovat přihlášení k odběru Norton přímo na stránce Norton.com nebo se přihlásit ke službě automatického obnovení Norton (neplatní pro odběratele produktu Norton Small Business).

b. Vrácení peněz bude provedeno v plné výši na základě skutečné ceny zaplacené za aktuální období přihlášení k odběru Norton. Pokud jste zakoupili sadu Norton (definovanou jako přihlášení k odběru Norton nebo služby Norton), vrácení peněz bude provedeno na základě skutečné ceny zaplacené za období aktuální sady Norton. Nebo pokud je součástí zakoupené sady přihlášení k odběru Norton obsahující přihlášení k odběru či produkt jiného výrobce než Norton, vrácení peněz bude omezeno na výrobcem doporučenou maloobchodní cenu přihlášení k odběru Norton za aktuální období a nepřekročí celkovou cenu zaplacenou za danou sadu. Vrácení peněz bude částka mimo slev nebo vrácených peněz a poštovného, manipulačních poplatků a příslušných daní, kromě států a zemí, kde jsou poštovné, manipulační poplatky a daně předmětem vrácení peněz.

c. Pokud jste přihlášení k odběru Norton zakoupili od prodejce, je nutný doklad o koupi.

d. Společnost Symantec nenese odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené viry a na tyto ztráty nebo škody se náhrada NEVZTAHUJE.

e. Dostupnost a rozsah služby Virus Protection Promise mohou být omezeny nebo upraveny v závislosti na platných zákonech a předpisech země, v níž má být služba odstraňování virů prováděna.

 

Úplné znění podmínek Virus Protection Promise

Aktivace služby automatického obnovení

Využití funkce Norton Virus Protection Promise