Ochrana vašich dětí na internetu je úkolem, který je každým dnem složitější. Jen před několika lety si rodiče dělali starosti jen z důvodu nebezpečí plynoucího z cizích osob a online útočníků. V nedávné době uvedl výzkum provedený střediskem Berkman Center, že online útočníci představují mnohem nižší riziko než dříve, existuje však stále mnoho rizik online, o kterých je důležité děti poučit. Tato rizika lze rozdělit do tří skupin.

Počítačová kriminalita

První skupinou je počítačová kriminalita, tj. hrozby způsobené útočníky s finanční motivací. Ať už ve formě počítačových virů, trojských koní, phishingových útoků nebo nevyžádané pošty cybercrime stále roste a každým rokem se mění. A proto je pro rodiče důležité, aby měli k dispozici aktuální informace o těchto různých hrozbách. To může být docela deprimující, a to zejména pokud nejste technicky zdatný nebo nevíte, kde vyhledat pomoc. Naštěstí je zde několik kroků, které můžete učinit, abyste ochránili před počítačovou kriminalitou svůj počítač, svoji domácí síť i informace vaší rodiny. Dodržujte tyto rady sami a předejte je také svým dětem.

1. 1. Používejte sadu zabezpečení internetu, jako např. Norton 360 nebo Norton Internet Security, a to na všech počítačích, které vlastníte. Využívání jednoduchého antivirového programu není dostatečnou ochranou. Potřebujete kompletní ochranu skládající se z brány firewall, ochrany proti spywaru a dalších nástrojů, které jsou součástí těchto sad.

2. Udržujte svoji domácí síť v bezpečí pomocí dobrého hesla a nastavení zabezpečení.

3. Naučte se nereagovat na odkazy, reklamy a neotevírat e-maily, které vám jsou doručeny od neznámých osob nebo které jsou podezřelé. Nebuďte líní a zavolejte svému příteli, abyste si ověřili původ odkazu („Tys mi posílal ten odkaz?“). Adresu URL své banky zadávejte ručně a učiňte další podobná opatření, abyste se nestali obětí těchto triků vytvořených na bázi sociálního inženýrství.

4. Na všech svých účtech a zařízeních používejte silná hesla (jedinečná a složitá). Dvě nejdůležitější hesla jsou heslo k vašemu účtu na sociálních sítích a heslo k vašemu e-mailovému účtu. Pokud hacker získá kontrolu nad vaším účtem v sociální síti, může útočit na vaše přátele. Pokud má přístup do vašeho e-mailu, může změnit hesla na všech vašich ostatních účtech pomocí běžného odkazu „zapomněl jsem svoje heslo“.

5. Hovořte se svými dětmi o tom, jak se bránit počítačové kriminalitě. Je třeba, aby byly stejně opatrné jako vy. Je také důležité, aby věděli, že s vámi mohou promluvit, pokud na internetu udělají nějakou chybu, např. podlehnou falešné hlášce a stáhnout do počítače něco nebezpečného. Mnoho dětí je dostatečně šikovných na to, aby si uvědomily, že stáhly virus, ale málo z nich takovou chybu bez problémů přizná svým rodičům.

Kybernetická šikana

Druhou skupinou jsou rizika, kterým může být vaše dítě vystaveno od osob, které zná. Obvykle se jedná o kybernetickou šikanu, nejběžnější druh rizika online, se kterým se může vaše dítě setkat. Statistiky se liší, ale minimálně 20 % dětí jsou příjemci obtěžujících, nenávistných nebo urážlivých zpráv zaslaných prostřednictvím sociálních sítí, e-mailů, rychlých zpráv, videí nebo sms.

Je zajímavé, že na rozdíl od běžné šikany, je kybernetické šikaně vlastní, že se role mohou během okamžiku vyměnit. Oběť se může stát útočníkem snadno tím, že odpoví na vulgární e-mail dalším verbálním útokem.

Je před námi ještě spousta práce ve školách a komunitách online, abychom se naučili zdvořilosti a laskavosti i v online prostředí. Pokud se dítě setká s případem kybernetické šikany, je také třeba podporovat správné reakce na ni. Skvělým zdrojem informací o všech formách šikany jsou stránky http://www.stopbullying.gov/. Spoustu informací speciálně o kybernetické šikaně se dozvíte na stránkách http://www.cyberbullying.us/.

6. Poraďte svým dětem, aby nikdy nesdělovaly svoje hesla, a to ani svým blízkým kamarádům. Pokud si myslí, že již heslo prozradily, měly by je změnit.

7. Naučte své děti, aby se po dokončení práce z počítače odhlásily, a to i když jsou doma. To zabrání kamarádovi nebo sourozenci umísťovat nebo odesílat zprávy z jejich účtu, i kdyby to měla být jen legrace.

Pokud je vaše dítě obětí kybernetické šikany, naučte je nereagovat, uchovat si kopii takových zpráv a nahlásit to ve škole nebo na příslušné webové stránce. Pokud takové zprávy obsahují výhrůžky, oznamte to policii. Pokud budete hlásit kybernetickou šikanu ve škole, učiňte tak osobně a vyžádejte si písemné vyjádření k tomu, jak škole bude takový problém řešit. Většina států má zákony ošetřující takové formy zneužívání a pokud se školy o takovém problému dozví, jsou povinné ho řešit.

Pověst na internetu

Třetí skupinou rizik online jsou škody, které působíme sami sobě. Takové škody mohou nabýt různých forem, včetně vystavování sexuálního obsahu (odesílání sexuálního obsahu ve formě fotografií, videí nebo textových zpráv), umisťování informací nebo obrázků osobní, důvěrné nebo kontroverzní povahy a nebo zanedbání nastavení pro ochranu osobních údajů.

Vystavování sexuálního obsahu jistě není něčím, v čem bychom chtěli, aby byly naše děti zapojeny. Zákony o dětské pornografii a další zákony vyžadují, aby učitelé, rodiče a orgány činné v trestním řízení zasáhli, pokud se o takových zprávých dozvědí. Děti se mohou domnívat, že si obrázky vyměňují v rámci svých soukromých vztahů, ale velmi často se stává, že příjemce takové obrázky předá dál, a to z mnoha různých důvodů. Mohlo dojít k ukončení vztahu, možná, že si příjemce na kamaráda jen hraje nebo někdo obrázek zahlédl na telefonu a předal ho dál. (A to je další důvod, proč všechna zařízení chránit heslem!)

"Pověst na internetu" je termín pro všechny informace dostupné o vaší osobě na internetu, a to ať jsou získány prostřednictvím vyhledávání nebo zobrazením vašeho profilu na sociální síti. Takový poskládaný portrét vaší osoby může sloužit jako digitální složka, která podává nereálný obraz o tom, kdo ve skutečnosti jste. Často slýcháme o mladých lidech, kteří si díky hloupým příspěvkům, fotografiím z pitek během dospívání nebo členství v kontroverzních skupinách online poškodili svoje studia, kariéru nebo romantické vyhlídky.

Otázka soukromí na internetu je pro mnohé větší a větší obavou. Každý z nás musí učinit opatření, abych chránili svoje osobní informace, a to zabezpečením našich internetových účtů, omezením informací, které umisťujeme do veřejných fór, a zrušením nevyužívaných nebo nechtěných internetových služeb. Naše životy jsou veřejně dokumentovány do takové míry, že se to stává více a více nepříjemným. Proveďte si vyhledávání své osoby na internetu a najdete svoje sportovní výsledky, informace o vaší hypotéce a okomentované fotografie na své sociální síti. Osobní informace lze použít mnoha nepříjemnými a škodlivými způsoby, a proto je stále důležitější věnovat pozornost otázkám ochrany soukromí a dobré rady a návyky předávat dál svým dětem.

8. Používejte nastavení zabezpečení a ochrany soukromí na své sociální síti a všech účtech tak, abyste mohli vyhradit přístup na svoje příspěvky.

9. Zjistěte informace o nastavení rodičovského zámku pro svoje telefony, herní zařízení, tabletové a ostatní počítače. Skvělým nástrojem je bezplatný software Norton Family pro počítače a systémy Mac.

10. Mluvte se svými dětmi o tom, jak technologie používat. Vymezte jasná pravidla a hranice a téma technologií nezanedbávejte. Přečtěte si článek „Promluva“ a promluvte si se svými dětmi. Tento rozhovor opakujte každým rokem a také vždy, když začnete používat novou technologii.